Diensten

AKAFI biedt ondersteuning, coaching, training en teambuilding activiteiten op maat.

Akafi bol 2

Coaching

Individuele coaching

Coaching is het begeleiden van een individu binnen het proces van zelfontwikkeling. Ons doel hierbij is het versterken van het eigen functioneren in de werk- en privésituatie.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: persoonlijk leiderschap, het doorbreken van patronen, communicatieve vaardigheden, verkenning eigen kracht en kwaliteiten, loopbaanontwikkeling, vitaliteit en time management.

 

Team coaching

Bij team coaching stimuleren wij het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor professionele (team)ontwikkeling. Door aandacht te geven aan teamprocessen krijg je verbeteringen in samenwerking en resultaat.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: feedback geven en ontvangen, verkenning van eigen kracht, bewustwording van overtuigingen en (kern) kwaliteiten.

 

Intervisie (coaching)

Intervisie is een vorm van intercollegiale consultatie. Bij intervisie komt een groep professionals bijeen om door middel van reflectie en verdieping in het vakgebied van elkaar te leren. We hanteren de vorm van ‘begeleide intervisie’ om het proces en de werkwijze te bewaken.

Methodieken die we gebruiken zijn: de incidentmethode en de Balint-methode. Daarnaast zetten wij begeleide intervisie in voor zelfsturende intervisie.

 

Akafi bol 2

Training

Trainen is het stimuleren van verandering van gedrag, vaardigheden en overtuigingen bij deelnemers. Wij ontwikkelen de inhoud van de training op maat.

Werkvormen die we gebruiken zijn passend, divers en uitdagend. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: communicatieve vaardigheden, feedback geven en ontvangen, ‘train de trainer’, coaching vaardigheden, persoonlijk leiderschap en bewustwording professionele basishouding.

 

Akafi bol 2

Teambuilding

Teambuilding is een activiteit om onderlinge samenwerking, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te vergroten. In een inspirerende omgeving bieden wij een diversiteit aan activiteiten en workshops, die je team uitdagen en motiveren.

Samenwerken, op een andere manier dan je gewend bent, doorbreekt patronen in communicatie en het functioneren als team. Je draagt direct bij aan maatschappelijke betrokkenheid vanwege onze keuze voor de locatie, namelijk Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk.

 

Akafi bol 2

Ondersteuning burgerinitiatief

Wij versterken het zelf organiserend vermogen van maatschappelijke burgerinitiatieven. Wij trainen vrijwilligers in coaching vaardigheden waardoor andere mensen meer kansen krijgen om vrijwilligerswerk te doen.